Matthias Havinga


Waar:
Nijmegen

Wanneer:
dinsdag 27 augustus

Matthias Havinga verbindt muziek uit drie stijlperiodes. Hij start met Mendelssohn die geworteld in de barok en met diepe bewondering voor Bach, de eerste echte Romantiekcomponist voor orgel was. Diens Sonata IV biedt een aantrekkelijk samenspel tussen barokke polyfonie en romantische atmosfeer. Daarna volgen twee eigentijdse werken, die zeer recent door hemzelf en zijn docent Jacques van Ootmersen zijn gecomponeerd. Aan het slot keert Havinga terug naar de wortels van Mendelssohn en vele andere componisten: Bach.

 

Wanneer

  • dinsdag 27 augustus 2019om 20.30 uur

Prijzen

  • Voor meer informatie zie de website.
Matthias Havinga

Neem alvast een kijkje

Hier ga je heen