Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Space Wars – Rules of Engagement in a Vacuum


Waar:
LUX Nijmegen

Wanneer:
t/m 28 januari

Zo kun je ons bereiken

Adres:
LUX Nijmegen
LUX Nijmegen
Marienburg 38
6511 PS NIJMEGEN
Plan je route
Afstand:

Nederlands volgt Engels

Space is being militarized. Our galactic surroundings are no longer a domain purely for science, as various nations are engaged in a zero-g arms race. Crowded satellite orbits, space tourism and even commercial extraterrestrial mining are turning space into a melting pot of conflicting interests. This uncharted battleground is in urgent need of custom rules of engagement. Why do we need a separate legal framework for space? Learn from philosopher of law Lonneke Peperkamp about the challenges in thinking about rules for space.

Interests
The ramping up of military activity in space is unmista…

Lees verder

Nederlands volgt Engels

Space is being militarized. Our galactic surroundings are no longer a domain purely for science, as various nations are engaged in a zero-g arms race. Crowded satellite orbits, space tourism and even commercial extraterrestrial mining are turning space into a melting pot of conflicting interests. This uncharted battleground is in urgent need of custom rules of engagement. Why do we need a separate legal framework for space? Learn from philosopher of law Lonneke Peperkamp about the challenges in thinking about rules for space.

Interests
The ramping up of military activity in space is unmistakable. The United States added the Space Force as a new branch to their military, and next month NATO will officially acknowledge space as a domain of warfare. More and more nations and recently even companies are getting access to space, so its vital resources are becoming more contested. Commercial companies are offering options for tourism and developing space mining programs, which increases the pressure on nations to safeguard their countries’ commercial interests in space.

Lawless
So far, however, laws governing all this activity are incomplete and vague. Outer space runs the risk of becoming a new Wild West where record numbers of satellites are shot into crowded orbits , increasing the very real risk of a chain reaction creating debris that could have long-lasting consequences for our access to space. Philosopher of law Lonneke Peperkamp will shed light on the urgency of the problem by discussing the vagueness in existing legal frameworks for space, and the specific challenges faced by lawmakers in this domain.

Future
We need to take a step back and first decide who laws for space are supposed to protect and why. Peperkamp argues for a set of values that should drive lawmakers as they construct rules for space. But how can lawmakers be convinced of these values? How can a ‘philosophy of space war’ get off the ground? After her lecture, Lonneke Peperkamp will discuss these issues and more with philosopher Frank van Caspel and the audience.

About the speaker
Lonneke Peperkamp is philosopher of law at Radboud University Nijmegen. She has a research background in jus bellum and has recently started a project titled ‘Space wars: just war theory in the age of space militarization’.

Participation
Participation costs € 7,50 | RU employees, Alumni Benefits Card-holders pay € 5,- | Students and pupils and Radboud Reflects-subscribers have free admittance.

Website
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2020/english-lectures/space-wars-rules-engagement-vacuum-lecture-by/

Nederlands

De ruimte wordt gemilitariseerd. Het buitenaardse is niet langer puur een wetenschappelijk domein, nu meerdere naties in een gewichtsloze wapenwedloop verwikkeld zijn. Overvolle satellietbanen, ruimtetoerisme en zelfs commerciële mijnbouw veranderen de ruimte in een smeltkroes van conflicterende belangen. Er zijn dringend nieuwe spelregels nodig voor dit onverkende strijdtoneel. Waarom hebben we toegespitste wetten nodig voor de ruimte? Leer van rechtsfilosoof Lonneke Peperkamp over de uitdagingen bij het nadenken over ruimterecht.

Belangen
De toename van militaire activiteit in de ruimte is onmiskenbaar. De Verenigde Staten hebben de space force toegevoegd aan hun leger, en in december erkent de NAVO de ruimte officieel als oorlogsdomein. Meer en meer landen en recent zelfs bedrijven krijgen toegang tot de ruimte, dus de schaarse middelen daar worden meer en meer betwist. Commerciële bedrijven bieden toeristische reizen aan en ontwikkelen ideeën voor mijnbouw, wat de druk op landen vergroot om hun nationale belangen in de ruimte te verdedigen.

Wetteloos
De huidige wetten voor het reguleren van al deze activiteiten zijn echter incompleet en vaag. De ruimte loopt het risico om het nieuwe Wilde Westen te worden, waar recordaantallen satellieten in overbevolkte banen om de aarde worden geschoten, en waar het risico op kettingbotsingen en een vermeerdering van ruimtepuin langdurige gevolgen kan hebben voor onze toegang tot de ruimte. Rechtsfilosoof Lonneke Peperkamp onderstreept de urgentie van dit probleem door de hiaten in de huidige wetgeving te laten zien, en de uitdagingen voor het opstellen van wetten voor dit domein te bespreken.

Toekomst
We moeten een stapje terug doen en eerst bepalen wie er eigenlijk beschermd moet worden door het ruimterecht. Peperkamp beargumenteert dat wetgevers zich bij het opstellen van die wetten zouden moeten laten leiden door een specifieke set waarden. Maar hoe overtuig je wetgevers van het belang van die waarden? Hoe krijg je een ‘filosofie van ruimterecht’ van de grond? Na haar lezing gaat Peperkamp over deze vragen en meer in discussie met filosoof Frank van Caspel en het publiek.

Over de spreker
Lonneke Peperkamp is rechtsfilosoof aan de Radboud Universiteit. Ze heeft een achtergrond in onderzoek naar jus bellum en is recent met het project ‘Space wars: just war theory in the age of space militarization’ begonnen.

Deelname
Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het Radboudumc en Alumni Benefits Card-houders betalen € 5,- | Studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees zijn gratis.

Website
https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2020/english-lectures/space-wars-rules-engagement-vacuum-lecture-by/

Lees minder

Prijzen

  • € 7,50
cultuurstad-spacewars_1592965437.jpg

Hier ga je heen