Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Tegen het Vergeten dichter Andreas dèr Mouw


Waar:
Bibliotheek De Mariënburg

Wanneer:
t/m 18 januari

Tegen 't vergeten: Johan Andreas dèr Mouw

Op 18 jan van 14.00 tot 16.30 u geeft het poëziecentrum in aflevering 9 van ‘Tegen het vergeten’ i.s.m. Stichting Spleen alle aandacht aan: Johan Andreas dèr Mouw.
Entree 5 euro.

Johan Andreas dèr Mouw - het accent op 'der' heeft hij rond 1900 zelf toegevoegd - werd op 24 juli 1863, als tweede en laatste kind, geboren te Westervoort.
Dèr Mouw kreeg een degelijke orthodox-protestantse opvoeding. Later nam hij …

Lees verder

Tegen 't vergeten: Johan Andreas dèr Mouw

Op 18 jan van 14.00 tot 16.30 u geeft het poëziecentrum in aflevering 9 van ‘Tegen het vergeten’ i.s.m. Stichting Spleen alle aandacht aan: Johan Andreas dèr Mouw.
Entree 5 euro.

Johan Andreas dèr Mouw - het accent op 'der' heeft hij rond 1900 zelf toegevoegd - werd op 24 juli 1863, als tweede en laatste kind, geboren te Westervoort.
Dèr Mouw kreeg een degelijke orthodox-protestantse opvoeding. Later nam hij hier afscheid van, maar hij bleef er altijd met weemoedigheid op terugkijken, zoals te lezen is in zijn boek Het absoluut idealisme: 'Wie, die wat ouder is, herinnert zich niet het heerlijk rustig gevoel uit zijn kinderjaren, toen hij nog geloofde in de wijszorgende liefde van onzen Vader, die in de Hemelen is?' (Mouw, 1948, p. 65). Dit kinderlijk blijmoedige geloof komt ook terug in verschillende gedichten, bijvoorbeeld in dit sonnet uit de bundel Nagelaten gedichten:
Zo zou ik eenmaal naar de hemel gaan,
en vleugels krijgen, wit als een kapel,
en vliegen door de lucht, zo hoog, zo snel,
sneller dan vogels, hoger dan de maan;
(p. 452)
Dèr Mouw raakte in zijn jeugd onder de indruk van de natuur. Hij zwierf veel door de bossen of over de hei en bestudeerde dieren en planten. De natuur speelt dan ook in veel van zijn gedichten een belangrijke rol. Volgens Cram-Magré moet Dèr Mouw als kind al een bijzondere kosmische ervaring gehad hebben, waarbij hem het gevoel overviel dat hij tegelijk een onderdeel van het universum was, alsook één ermee; dat er geen onderscheid was tussen hem en zijn omgeving (Cram-Magré, 1962, p. 7). Deze mystieke ervaring zou hem altijd bijblijven en was het begin van een levenslang streven naar het overstijgen van de dualiteit van individu en wereld, van lichaam en geest, van deel en geheel.
Meer informatie

Lees minder
actuele-logo-2_1599120482.jpg

Hier ga je heen