Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing: Van pelgrim tot fallus; laatmiddeleeuwse draagtekens en hun functie


Waar:
Nijmegen

Wanneer:
t/m 19 september

Zo kun je ons bereiken

Maria Montessori gebouw, lokaal 02.130
Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD Nijmegen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Op dinsdag 19 september opent Willy Piron het najaars seizoen van KKN. Door de uitvinding van de metaaldetector wordt er sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw veel meer kleinmetaal gevonden, waaronder ook veel laatmiddeleeuwse draagtekens. Deze draagtekens werden gedragen op kleding en representeren een idee of visie van de drager.

Prijzen

  • € 5,00

Hier ga je heen