Luxe achter de Limes | 1. Wijchen, Beuningen, Druten

Type: Fietsroute
Afstand: 54,0 km

Luxe achter de Limes | 1. Wijchen, Beuningen, Druten

Type: Fietsroute
Afstand: 54,0 km

Deze fietsroute gaat over het Romeinse verleden in het Rijk van Nijmegen. Zuid-Nederland werd deel van het Romeinse rijk. De grens van het rijk, de Limes, lag bij de Rijn en de Nederrijn.

De Romeinen bouwden vijftien jaar voor Christus de eerste legerplaats van Gelderland; Oppidum Batavorum, het huidige Nijmegen. Zo werd Zuid-Nederland onderdeel van het Romeinse Rijk. Het Rijk van Nijmegen groeide uit tot het militaire en economische centrum van Nederland, tót in de vijfde eeuw het gezag van de Romeinen in Nederland verdween. Het Romeinse Rijk reikte tot aan het gebied bij de Rijn en de Nederrijn. Daar vormt zich sindsdien de oude Romeinse grens genaamd ‘De Limes’. Ontdek de nalatenschap van de Romeinen in het Rijk van Nijmegen met de twee fietsroutes ‘Luxe achter De Limes’. Je kunt ze los van elkaar fietsen, maar je kunt ze natuurlijk ook combineren. Genoeg interessante plekken om onderweg bij stil te staan!

Het fietsnetwerk bestaat uit aan elkaar gelinkte, genummerde knooppunten. Deze zijn in het veld aangegeven met witte routebordjes met daarop groene knooppuntnummers. Bij ieder knooppunt vind je een informatiepaneel dat je laat zien waar je je exact bevindt. Houd de nummers van de knooppunten bij de hand en volg de genummerde bordjes in de richting van de pijl. Zo fiets je van knooppunt naar knooppunt.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website

Afstand
54,0 km

Dit ga je zien

Startpunt: Bronckhorstlaan
6602 Wijchen
64
1
Wijchen - Romeins villa-landschap

In de Romeinse tijd stonden in de omgeving van Wijchen houten boerderijen met daken van stro, gebouwd door oorspronkelijke bewoners. Rijke Romeinen vestigden zich te midden van hen en bouwden er luxe...Lees verder

2
Wijchen - De Kleine Elst

WijchenDe Kleine Elst is een afwateringsgeul die waarschijnlijk al is gegraven in de prehistorie. Het is daarmee een van de oudste voorbeelden van watermanagement in Nederland....Lees verder

3
Wijchen - Romeinse Villa Tienakker

Aan de Tienakker in Wijchen lag een grote Romeinse villa op een prachtige locatie. Hoewel we niet precies weten hoe het hoofdgebouw eruit heeft gezien, moet het een luxe villa zijn geweest. Dat komt...Lees verder

88
4
Wijchens Meer

Het Wijchens Meer is een oude rivierarm van de Maas, die in de Romeinse tijd nog bevaarbaar was.Lees verder

74
66
67
68
71
72
90
91
92
5
Oude toren

Een bakstenen toren.Lees verder

16
6
Koningsstraat in Afferden

Op de rand van de oude oeverwal van de Waal loopt de Koningstraat door het dorp Afferden heen.Lees verder

25
7
Romeinse villa Klepperheide

De Romeinen stichtten rond 70 na Christus een reeks van villae (herenboerderijen) in en om Nijmegen, zoals deze in Druten.Lees verder

12
8
Romeinse boot van Druten

In 1973 is op een diepte van 2,70 tot 2,90 meter een bijzondere boot gevonden, die rond 200 gebruikt is om dakpannen, leistenen en ander bouwmateriaal naar de villa op de Klepperheide te brengen.Lees verder

13
23
27
15
84
83
82
9
Park de Grote Aalst (Romeinse villa Keizershoeve)

Rondom dit villacomplex zijn bijzondere vondsten gedaan, zoals een goot van dakpannen, een paardenhanger van een soldaat, bouwmateriaal en mozaïeksteentjes.Lees verder

96
10
Heuvepark/Koningsstraat in Beuningen

Bij dit archeologisch monument zijn veel munten gevonden. Mogelijk was dit een plek waar veel werd gehandeld.Lees verder

11
Kasteel Blakenburg

Op het terrein van het kasteel zijn Romeinse vondsten gedaan, waaronder brokken steen. Bij graven van de vijver zijn een blauwe glazen armband, inheems en gedraaid aardewerk gevonden.Lees verder

98
12
Reekstraat in Beuningen

Op deze plek zijn veel vondsten gedaan, die dateren uit de midden en late ijzertijd en Romeinse tijd, zoals handgevormd en gedraaid aardewerk.Lees verder

65
13
Beuningse plas

Op deze plek is een ommuurd graf gevonden; samen met dat in Nijmegen is dit het enige in Nederland.Lees verder

50
57
56
60
61
62
63
64
Eindpunt: Bronckhorstlaan
6602 Wijchen
 • 64
 • 88
 • 74
 • 66
 • 67
 • 68
 • 71
 • 72
 • 90
 • 91
 • 92
 • 16
 • 25
 • 12
 • 13
 • 23
 • 27
 • 15
 • 84
 • 83
 • 82
 • 96
 • 98
 • 65
 • 50
 • 57
 • 56
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64

Kenmerken