Naar de Sint Jansberg

Type: Wandelroute
Afstand: 12,5 km

Naar de Sint Jansberg

Type: Wandelroute
Afstand: 12,5 km

Deze route is een rondwandeling door het glooiend landbouwgebied van Klein Amerika, door het Zevendal, naar natuurgebied de St. Jansberg op de steile stuwwalhelling boven het Maasdal.


  Deze route is een rondwandeling door het glooiend landbouwgebied van Klein Amerika, door het Zevendal, naar natuurgebied de St. Jansberg op de steile stuwwalhelling boven het Maasdal.

  Van het voormalige landgoed zijn nog slechts resten te zien, van o.a. de tuin en de drie vijvers. De wandelroute naar de Sint Jansberg is een gevarieerde route met prachtige vergezichten. Je kunt de lange versie van de route lopen van 12,5 kilometer, je kunt hem ook iets inkorten tot 10 kilometer. Bij nat weer kunnen paden op de Sint-Jansberg modderig zijn en op zondag is het druk rond Plasmolen.

  Parkeren: bij de kerk
  Openbaar vervoer: vanaf Nijmegen buslijn 5 naar Groesbeek, met eindbestemming Breedeweg (en niet De Horst!)

  Afstand
  12,5 km

  Dit ga je zien

  Startpunt: Breedeweg
  Groesbeek
  Eindpunt: Breedeweg
  Groesbeek

  Beschrijving

  Startpunt: Breedeweg
  Groesbeek

  Naar de Sint-Jansberg


  Een wandeling door glooiend landbouwgebied naar de steile stuwwalhelling boven het Maasdal. Een gevarieerde route met prachtige vergezichten. Bij nat weer kunnen paden op de Sint-Jansberg modderig
  zijn. Op zondag is het druk rond Plasmolen.


  Lengte: 12,5 km; verkorte route 10 km
  Tijdsduur: 4 uur; verkorte route 3 uur
  Startpunt: Breedeweg, bij de kerk
  Parkeren: bij de kerk
  Openbaar vervoer: vanaf Nijmegen buslijn 5 naar Groesbeek, met eindbestemming Breedeweg (en niet De Horst!)
  Horeca: bij het startpunt Cafetaria Rikken (tel. 024 - 3971037), bij punt 6 diverse gelegenheden in Plasmolen, bij punt 10 Eethuis De Diepen (tel. 0485 - 516404)

  1. Breedeweg, bij de kerk
  - ga vanaf het Kerkplein de Populierstraat in
  - op de kruising linksaf
  - tweede weg rechtsaf Wilgstraat, en aan einde linksaf
  - aan einde rechtsaf Knapheideweg, en meteen linksaf op
  onverhard pad Kiekbaergsepad

  2. Klein Amerika
  Het open landbouwgebied
  waar u doorheen
  loopt heet Klein
  Amerika. Pas in de jaren
  twintig en dertig van
  de vorige eeuw is het
  dennenbos gekapt en
  omgezet in vruchtbare
  landbouwgrond. Behalve
  akkerbouw en de teelt
  van groentegewassen
  vindt u hier druiventeelt
  voor de wijnbouw. Ook elders in Groesbeek zijn wijngaarden aangeplant.
  Groesbeek mag zich het wijndorp van Nederland noemen.
  In september 1944 bevond zich hier de belangrijkste landingszone
  van de Amerikaanse troepen in de omgeving. Aan parachutes en
  in zweefvliegtuigen werden troepen en materieel gedropt ter
  voorbereiding op de bevrijding. Na de dropping bleven de zweefvliegtuigen,
  de zgn. ‘gliders’, in het land liggen. Vlak na de oorlog,
  toen de geëvacueerde bevolking weer terugkeerde, zijn de triplex
  schotten van de gliders gebruikt voor de bouw van noodwoningen.
  dwars op het pieterpad
  - het pad almaar blijven volgen, rechtdoor bij kruising met
  asfaltweg
  - aan einde bij houtwal rechtsaf

  3. Zevendalsebaan
  Deze weg, de Zevendalsebaan, vormt de grens tussen de provincies
  Limburg (links) en Gelderland (rechts). Tot in de 18de eeuw
  waren beide zijden Gelders. In 1713 echter kwam het land aan uw
  linkerhand bij Pruisen. Toen Nederland van 1810 tot 1813 ingelijfd
  was bij het Napoleontische keizerrijk, vormde de Zevendalsebaan
  dus de scheiding tussen de Franse en Pruisische heerschappij. Dat
  duurde maar even. In 1814 werd Nederland weer zelfstandig en
  twee jaar later stond Pruisen Plasmolen en omgeving af, die bij het
  nieuwgevormde Limburg kwamen.
  Het bosgebied aan uw linkerhand, op de Kiekberg en Sint-Jansberg,
  is eigendom van Natuurmonumenten. Langs de Zevendalsebaan
  heeft Natuurmonumenten de verwaarloosde houtwal hersteld door
  het inplanten van bomen en heesters. Ook zijn tussen de weg en
  de bossen van de Kiekberg nieuwe singels aangelegd. Zoogdieren,
  vogels en insecten profiteren van deze extra mogelijkheden om zich
  te beschutten, voedsel te zoeken en zich voort te planten.
  - aan einde van houtwal, vóór de akker linksaf het Zevendal in

  4. Zevendal
  Het Zevendal is ontstaan in de op een na laatste ijstijd (180.000 tot
  120.000 jaar geleden). Een honderden meters dikke ijskap schoof
  toen vanuit Noord-Europa over ons land. Groesbeek is de zuidelijkste
  plek die door het landijs werd bereikt. Door het gewicht van het
  schuivende ijs werden aan de randen grote massa’s zand en grind
  omhoog geduwd.
  naar de sint-jansberg
  Na het smelten van het ijs bleef het opgestuwde materiaal als een
  hoefijzervormige stuwwal achter in het landschap. Het Zevendal is
  in de stuwwal uitgesleten door smeltwater van de gletsjertong die
  hier toen lag. Het water stroomde in zuidelijke richting naar waar
  nu de Maas ligt. In de laatste ijstijd veranderde ons land in een
  winderige poolwoestijn. De wind heeft toen grote hoeveelheden
  löss, fijne bodemdeeltjes, afgezet op de oosthelling van het dal.
  De vruchtbare lössgrond is zeer geschikt voor landbouw. Op de
  onvruchtbare westhelling staat bos.
  - blijf het pad langs de bosrand volgen tot vlak voor het einde
  van het dal waar het pad even later naar rechts gaat buigen
  - ga daar linksaf het bospad in (geel/rode markering) en houdt
  meteen op Y-splitsing links aan
  - op viersprong rechtdoor, pad buigt naar rechts
  - op grote driesprong bij beekdal linksaf

  5. Molendal
  In het Molendal is goed te zien dat het tientallen meters boven
  zeeniveau beslist niet droog hoeft te zijn. De ondoorlatende
  leemlagen in de stuwwal verhinderen dat regenwater rechtstreeks
  in de bodem wegzakt. Het water zoekt een uitweg en komt in lager
  gelegen delen van de Sint-
  Jansberg of aan de voet ervan
  als kwel aan de oppervlakte.
  In het voorjaar, wanneer er
  nog geen blad aan de bomen
  zit, is het Molendal bedekt
  met een tapijt van bloeiend
  speenkruid, bosanemoon en
  slanke sleutelbloem. Bosanemoon
  dwars op het pieterpad
  - op de volgende driesprong rechtsaf naar ‘dam’ bij vijver
  - voorbij de dam rechts aanhouden, negeer afslagen naar links
  en blijf pad langs het beekdal volgen
  - aan einde rechtsaf, een breed pad dat het beekdal naar
  beneden volgt
  - bijna beneden ziet u aan uw rechterhand de Bovenste Plasmolen
  liggen

  6. Bovenste Plasmolen
  Buurtschap Plasmolen ontleent haar naam aan de twee watermolens
  die hier vroeger stonden. Alleen de Bovenste Plasmolen is
  behouden gebleven. Hij wordt gevoed door bronbeekjes die ontspringen
  op de Sint-Jansberg. Het jaartal 1725 dat de muurankers
  weergeven, duidt op een grote verbouwing die toen heeft plaatsgevonden.
  Vermoedelijk deed de watermolen al in de 15de eeuw
  dienst. Bijzonder aan deze molen is dat het rad op twee plaatsen
  wordt aangedreven door het water, van boven en halverwege
  op de schoepen. Zo’n ‘dubbelslagmolen’ heeft meer kracht. De
  Bovenste Plasmolen is een korenmolen en wordt door vrijwilligers
  maalvaardig gehouden. In de zomermaanden is de molen regelmatig
  opengesteld voor bezichtiging.
  In de buurt van de molen lag vroeger een Romeinse villa. Natuurmonumenten
  heeft de contouren van de villa weergegeven met
  stenen en een stalen frame.
  - vlak vóór de uitgang van het natuurgebied, bij het informatiebord,
  linksaf het pad in langs het beekje (geel/rode
  markering)
  (voor horeca: ga rechtdoor naar de uitgang/asfaltweg, dan
  rechtsaf en evt. eerst weg links)
  naar de sint-jansberg

  7. Helbeek en Geuldert
  De Helbeek, die u stroomopwaarts
  volgt, ontspringt
  in een niet-toegankelijk
  brongebiedje de Helkuil
  dat trouwens zo nat is dat
  u er sowieso niet in kunt.
  Al lang geleden - vóór
  de tijd van het landgoed
  - moet de loop van de
  Helbeek zijn verlegd. Nu
  stroomt die parallel aan de
  hoogtelijnen naar Plasmolen toe, in plaats van - zoals water gewoon
  is te doen - via de kortste weg naar beneden. Rechts ligt een
  moerasbos, de Geuldert. Daar groeien botanische zeldzaamheden
  als reuzenpaardestaart, galigaan, paarbladig goudveil en koningsvaren.
  Het is een restant van het enorme
  veenmoeras van honderden hectaren
  groot dat hier tot in de 20ste eeuw
  aan de zuidrand van de stuwwal lag.
  Op een enkel stukje na is het helemaal
  drooggelegd en ontgonnen. Na de
  oorlog nog is het iets oostelijk gelegen
  De Diepen ontgonnen, tegen de zin
  van velen in. Toen het ontginnen toch
  niet zo rendabel bleek te zijn, heeft
  men de restanten van het moeras aan
  Natuurmonumenten overgedaan. In
  1989 heeft Natuurmonumenten een
  groot stuk van de ontgonnen Diepen
  gekocht, met de bedoeling de oude
  natuurwaarden te herstellen.

  8. Schilderskolonie
  Aan de overkant van het moerasje ligt de Schildersweg, genoemd
  naar de kunstenaars die er eens woonden. Zij zijn hier ín hun onderwerp
  gaan wonen, in de (voor hen) romantische natuur rondom
  de Plasmolen. Centrale figuur van de schilderskolonie was Jacques
  van Mourik, een notariszoon uit Amsterdam, die hier in 1900
  neerstreek. Andere schilders volgden zijn voorbeeld en verbleven
  korte of langere tijd in deze omgeving. Van een Plasmolense school
  is geen sprake, omdat ieder op zijn eigen wijze en volgens zijn eigen
  opvattingen werkte. Beroemde schilders zijn er niet uit voortgekomen.
  In de bloeitijd rond 1930 waren de doeken van Van Mourik
  wel gewild. Zijn romantische schilderijen met titels als ‘Stervende
  zwerver bij ondergaande zon’ waren tegen een fikse prijs te koop
  bij de sjieke Galerie Pollmann in Nijmegen.
  Reuzenpaardenstaart
  dwars op het pieterpad
  - aan einde, voorbij doorgangshek, op vijfsprong rechts aanhouden
  (blauwe route), daarna op viersprong linksaf
  - op Y-splitsing rechtsaf
  - blijf pad volgen, negeer afslag (rode/blauwe route),
  u passeert een oude tuinmuur

  9. De tuin van het verdwenen landhuis
  U komt in de buurt van het in de oorlog verwoeste huis van het
  landgoed Sint-Jansberg. In september 1944 is hier hevig gevochten
  na de luchtlanding van Amerikaanse troepen op Klein Amerika.
  Gebouwen werden in puin geschoten en ook het bos had veel te
  lijden, vooral dat van de westelijk gelegen Kiekberg. Van de tuin
  rondom het landhuis vindt u nog restanten van muurtjes, uitgegroeide
  heggen en vooral veel exotische bomen.
  - pad blijven volgen tot halverwege de vijvers

  10. Drie Vijvers
  Door het dal op drie plaatsen af te dammen zijn deze vijvers gemaakt,
  ter verfraaiing van het landgoed. Aan de overkant liggen nog
  wat stenen van een verdwenen badhuisje. De Drie Vijvers vormden
  het privé-openluchtbad van de familie Van Verschuer dat slechts
  gedeeld werd met de ijsvogels. Na de openstelling van het terrein,
  volgend op de aankoop door Natuurmonumenten, ging het steeds
  slechter met die felgekleurde blauw-oranje vogeltjes. Hoewel hier
  wel af en toe ijsvogels worden gezien, broeden ze er niet meer. Een
  deel van het terrein rond de vijvers is voor publiek afgesloten, in de
  hoop dat de ijsvogels weer terugkomen.
  naar de sint-jansberg
  Verkorte route:
  - tussen de vijvers linksaf (rode/blauwe route) omhoog en
  halverwege weer linksaf
  - bovenaan bij infopaneel linksaf langs bosrand
  - aan uw rechterhand ziet u een grote exotische boom en even
  later, nadat u op de Y-splitsing links hebt aangehouden, een ijskelder
  Vervolg de route bij punt 12
  Vervolg lange route:
  - vervolg het pad langs de vijvers (rood/witte markering)
  - aan einde linksaf langs bosrand (blauwe route)
  - waar het grasland overgaat in een bosje rechtsaf het paadje
  in naar het klaphek
  - door het grasland schuin links naar klaphek aan de overkant
  - aan einde linksaf op asfaltweggetje
  - aan einde linksaf op fietspad, langs Eethuis De Diepen

  11. Koningsven
  Ten oosten van de asfaltweg, aan de voet van het Reichswald, lag
  tot in het begin van de 20ste eeuw een kilometers lang moerasgebied.
  Het kwelwater uit het hoger gelegen Reichswald stroomde af
  naar dit oude Rijndal en bleef hier staan. Dat had veenvorming tot
  gevolg en zo ontstond het Koningsven, een veengebied met een
  uitzonderlijke plantenrijkdom. Daar is nu niets meer van over. Het
  gebied is ontwaterd, het veen is verdwenen. Inmiddels is er een
  plan gemaakt om in de toekomst een deel van het oude veenmoeras
  te herstellen. Natuurmonumenten heeft een klein deel van het
  voormalige Koningsven in bezit. Dit deel is sinds 2005 omrasterd,
  terwijl het wildraster van het Reichswald is verlaagd. Daarmee zijn
  deze graslanden als voedselbron toegankelijk geworden voor edelherten
  uit het Duitse bos.
  dwars op het pieterpad
  - voorbij het eethuis linksaf het klaphek door (blauwe/rode
  route) en even later op splitsing rechtsaf omhoog
  - pad voert langs akker, buigt naar links en verderop naar
  rechts
  - aan einde linksaf, pad langs bosrand, langs infopaneel
  - aan uw rechterhand ziet u een grote exotische boom en even
  later, nadat u op de Y-splitsing links hebt aangehouden, een ijskelder

  12. Rond het verdwenen landhuis
  Een stukje van het pad af staat een
  opvallend dikke, hoge naaldboom.
  Het is een sequoia, een boomsoort
  van de Noord-Amerikaanse westkust.
  De zachte, bruinrode bast is
  bijzonder, deze beschermt de boom
  tegen vuur. Bij een flinke bosbrand
  sterven alle bomen behalve de
  sequoia’s. Onder andere door deze
  eigenschap kan de boom wel 3000
  jaar oud worden, en vele meters dik.
  Van het landhuis is op de kelders na
  niets meer over. De ingang van die
  kelders is nog te zien. Binnen vinden
  vleermuizen een schuilplaats.
  - op vijfsprong rechtsaf Helweg
  - op splitsing rechtsaf Hofseweg
  - tussen de akkers linksaf Ingeleheg
  - aan einde linksaf, en daarna rechtsaf St. Jansberg

  13. Wateropvang
  Het uitgegraven gebiedje met daarin een meer of minder grote
  plas water is een zgn. retentiebekken. Het is aangelegd door het
  waterschap om regenwater op te vangen dat bij hevige buien letterlijk
  de hellingen afspoelt in de richting van de Breedeweg. Op
  onbegroeide akkers kan stromend water een flinke erosie teweeg
  brengen. Na zware regenbuien ligt de weggespoelde grond dan
  onderaan de helling. De krachtige moddermassa kan bovendien
  schade veroorzaken aan alles wat er onderweg in de weg staat. Op
  grasland ontstaat veel minder snel erosie, het regenwater zakt ook
  eerder weg in de grond. Daarom mogen de boeren in het hellinggebied
  alleen grasland omzetten in bouwland, indien ze die grond
  bewerken op een manier die geen erosie veroorzaakt.
  - aan einde bij picknicktafel rechtsaf
  - aan einde linksaf St. Antoniusweg, naar startpunt bij kerk.

  Eindpunt: Breedeweg
  Groesbeek